Elektrokem: kemikaalit nopeasti

Sisältöön
Referenssimateriaalit

VERTAILUMATERAALIT

Vertailuaine (reference material)
- materiaali tai aine, jota voidaan käyttää mittauslaitteiden kalibrointiin, mittausmenetelmien arviointiin ja materiaalien ominaisuuksien määrittämiseen.

Varmennettu vertailuaine (certified reference material, CRM)  
- sellainen vertailuaine, jonka yksi tai useampi ominaisarvo voidaan osoittaa jäljitettävästi ja jolle annetaan todistus eli seritifikaatti, jossa kerrotaan annettujen arvojen mittausepävarmuudet.Honeywell Fluka™ -standardit: orgaanisia ISO 9001:n mukaisia ja epäorgaanisia, varmennettuja referenssimateriaaleja monille teollisuuden aloille ja sovelluksille.                                                                                 
Joka toimituksessa on yksityiskohtaiset analyysitodistukset (CoA) ja tekninen tuki saatavilla.

Esim. ICP-OES- ja ICP-MS -spektroskopiaan, ionikromatografiaan ja atomiabsorptiospektrometriaan.


FLUKAN vertailumateriaaleja voit etsiä tuotteen nimellä tai CAS-numerolla.

Siirry luettelosivulle TÄSTÄReagecon on johtava fysikaalisten ja kemiallisten standardien valmistaja.

Lue lisää TÄÄLTÄ
Takaisin sisältöön