Elektrokem: kemikaalit nopeasti

Sisältöön
Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä
19.3.2018

Rekisterinpitäjä

Elektrokem Oy

Osoite
PL 71 00131 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09-72065620, info@elektrokem.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Partanen
Osoite
PL 71 00131 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
ks. yllä

Rekisterin nimi

Elektrokem Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Elektrokem Oy:n asiakastietojen ylläpito tilausten käsittelyä sekä markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ainoastaan yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti puhelinnumeron. Rekisteri ei sisällä yksittäisten henkilöiden sosiaaliturvatunnuksia eikä henkilökohtaisia tietoja. Rekisteritietoon voidaan liittää kyseisen asiakkaan hankinnat Elektrokem Oy:ltä sekä mahdolliset neuvottelutulokset (hintaneuvottelut, asiakkaan kommentit ym.).

Säännönmukaiset tietolähteet

Messut, asiakaskäynnit, asiakaspuhelut, verkkokaupassa annetut yhteystiedot. Mahdolliset muut asiakkaan kohtaamistavat. Ulkopuolisten markkinatutkimusyritysten tietolähteet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille säännönmukaisesti, mutta esimerkiksi asiakastapaamisten
yhteydessä henkilöiden nimet tulevat päämiesten tietoon heidän ollessaan läsnä tapaamisessa ja/tai yhteydenpidossa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta suoraan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta päämiesten sijaitessa EU:n tai ETA:n
ulkopuolella nimitietoja saatetaan antaa heidän tietoonsa asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Messujen ja asiakastapaamisten sekä puhelinkeskustelujen perusteella laaditut asiakastiedot
(muistiinpanot) säilytetään lukitussa tilassa. Tarjousten ja mahdollisen kaupallisen yhteistyön
tuloksena syntyneet tiedot siirretään tietojärjestelmään.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään sekä pilvipalvelussa että Elektrokem Oy:n työntekijöiden henkilökohtaisilla
tietokoneilla. Tietokoneiden käynnistys on suojattu salasanalla.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaallamme on oikeus saada itseään koskevat rekisteröimämme tiedot sekä tavat
millä ne on hankittu. Tätä koskeva pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle yhteyshenkilöllemme joko
puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisterimme tiedoissa on virheitä on asianosaisella oikeus vaatia niiden korjaamista.Tätä
koskeva pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle yhteyshenkilöllemme joko puhelimitse, kirjeitse tai
sähköpostitse.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Elektrokem Oy kohdistaa markkinointinsa ja myyntinsä ainoastaan asiakasyritysten nimeämille
henkilöille.
Takaisin sisältöön