Elektrokem: kemikaalit nopeasti

Sisältöön
Referenssimateriaalit

VERTAILUMATERAALIT

Vertailuaine (reference material)
- materiaali tai aine, jota voidaan käyttää mittauslaitteiden kalibrointiin, mittausmenetelmien arviointiin ja materiaalien ominaisuuksien määrittämiseen.

Varmennettu vertailuaine (certified reference material)
- sellainen vertailuaine, jonka yksi tai useampi ominaisarvo voidaan osoittaa jäljitettävästi ja jolle annetaan todistus eli sertifikaatti, jossa kerrotaan annettujen arvojen mittausepävarmuudet.Honeywell Fluka™ -standardit: orgaanisia ISO 9001:n mukaisia ja epäorgaanisia, sertifioituja (CRM) referenssimateriaaleja monille teollisuuden aloille ja sovelluksille.                                                                                 
Joka toimituksessa on yksityiskohtaiset analyysitodistukset (CoA) ja tekninen tuki saatavilla.

Esim. ICP-OES- ja ICP-MS -spektroskopiaan, ionikromatografiaan ja atomiabsorptiospektrometriaan.

Referenssimateriaaliluettelosta voit etsiä FLUKAN vertailumateriaaleja tuotteen nimellä, tuoteryhmällä tai CAS-numerolla.
Honeywell logo
Takaisin sisältöön